Alles draait om levenskunst

Levenskunst!

Waar draait het eigenlijk in het leven om? Hoe ga je om met alle leuke maar ook met alle zware, moeilijke gebeurtenissen in je leven?

Filosofen in de Griekse oudheid dachten hier al over na en schreven er boeken over. Seneca is hier een goed voorbeeld van.

Tegenwoordig is je leven op een goede manier leven, ook het terrein van psychologen. Waar de traditionele psychologie zich bezig houdt met psychische problemen, houdt de positieve psychologie zich bezig met het levensgeluk en met de levenskunst.

Hoogleraar Westerhof schreef er een boek over: 'de psychologie van de levenskunst'.

Een paar adviezen van zijn hand

  • Heb dagelijks aandacht voor wat wel goed gaat. Voel en geniet daarvan. Zie ook de positieve kanten van het ouder worden zoals het hebben van meer levenservaring en het beter kunnen omgaan met de ingewikkelde dingen van het leven. Niemands leven verloopt vlekkeloos. Het dus belangrijk om oog te hebben en houden voor al het kleine en grote moois in het leven. En te leren dealen met alle naars in het leven.

  • Accepteer het leven zoals het zich voor doet. Ook als er veranderingen - zoals ouder worden - optreden. Door je te verzetten, wordt je niet jonger!. Terwijl je er wel ongezonder en ongelukkiger van wordt vanwege de stress die het verzet je oplevert. Stop moeilijke verdrietige dingen niet weg. Oefen in het accepteren/ aanvaarden van de situatie zoals die is en ook in het aanvaarden en accepteren van de gevoelens die je bij die situatie hebt. Juist vanuit die aanvaarding kun je weer verder met je leven. Accepteren en aanvaarden is een actief proces waarin je de situatie onder ogen ziet, ziet wat het je doet en zoekt naar mogelijkheden om dat wat je waardevol vindt op andere manieren vorm te geven. In die zin geven nare, moeilijke, verdrietige gebeurtenissen je inzichten in wat er voor jou werkelijk toe doet... Zo dat je gaat nadenken hoe je die dingen toch nog op jouw manier en binnen jouw mogelijkheden, vorm kunt geven. Door ook oog te houden voor wat je nog wel hebt, nog wel kunt en voor wat je wel ten deel valt blijf je in balans tussen de mooie en nare dingen in het leven.

  • Blijf zoeken naar mogelijkheden om zinvol en betekenisvol bezig te zijn. De mooie kanten van de wereld worden gemaakt door alle kleine - en vaak onzichtbare - positieve daden van ons gewone mensen.

  • Blijf oefenen en daarmee groeien in het omgaan met alle hindernissen in het leven. Blijf oefenen en daarmee groeien in oog en oor houden voor alle kleine en grote mooie dingen in het leven.

  • Maak een lijst van alle mooie, goede dingen. Van alle momenten waarop je je kracht, je laatste restje moed, je wens om er iets van te maken hebt ingezet en dat het iets goeds opleverde. Van alle dingen waar je tevreden of trots op bent. Beschrijf ze uitgebreid zodat je ze kunt lezen als je het even allemaal niet meer weet of ziet zitten. Niet om het moeilijke en nare weg te poetsen maar om te zien dat ondanks dat allemaal je toch in staat bent om je eigen leven zo zinvol, interessant en mooi mogelijk te maken.

Mijn schoonvader ( 88 jaar en sinds 3 jaar in een rolstoel vanwege een herseninfarct) is hier een kei in. Toen ik hem laatst vroeg welke adviezen hij had voor mensen die in zijn situatie terecht kwamen zei hij:

1. Blijf niet hangen in het verleden. Natuurlijk is het leuk om af en toe mooie herinneringen op te halen maar je kunt het verleden niet terug halen.

2. Doen. Doe wat je wel kunt. Blijf zoveel mogelijk bezig. Geniet van alles wat er nog wel is.

Een vervolg: geld, levenskunst en geluk

Ap Dijksterhuis is psycholoog en doet veel onderzoek naar levenskunst en naar geluk. Als 60+er, weet je al veel beter wat je gelukkig maakt. Toch? Wat maakt jou gelukkig? Speelt geld daarin een belangrijke rol?

Ap Dijksterhuis heeft onderzocht wat de relatie is tussen geld en geluk. Levenskunst blijkt er een belangrijke rol in te spelen. Want wat blijkt uit zijn onderzoek? Geld maakt wel gelukkig!

Maar, en dit wist je als vijfenvijftig plusser natuurlijk al: geld maakt niet gelukkig als je het vooral inzet om materiele dingen aan te schaffen. Een grotere auto, een groter huis, nieuwe kleding, een duurdere mobiel maakt niet gelukkiger. Want als je dat nieuwe ding hebt, begint je hoofd een paar dagen later al weer te zeuren over iets anders nieuws... Want bij dat nieuwe huis horen nieuwe meubels. En bij een nieuwe broek, passen je oude schoenen niet meer. En als je langs de boekhandel loopt, wil je toch die nieuwste bestselller.

Waar kun je geld beter voor gebruiken?

Uit het onderzoek van Ap Dijksterhuis blijkt dat je het geld beter kunt gebruiken 1. om tijd te kopen, 2. om (nieuwe) ervaringen op te doen en 3. aan het geluk van anderen. Besteed je geld dus niet aan materiele dingen, tenzij ze je tijd besparen.

Ervaringen geven voorpret, pret tijdens en ook nog eens napret. Je kunt er over vertellen, je kunt een fijne ervaring herbeleven. Je hebt er dus lange tijd plezier van. Vrije tijd geeft ontspanning en rust. Bovendien heb je in je vrije tijd, de kans om te doen waar je op dat moment zin in hebt. Prop dus ook je vrije tijd niet vol, zo hou je uren over je vrij kunt beschikken. Als je geld gebruikt om een ander een plezier te doen, geeft jou dat ook een goed gevoel. MAAR: voor dit laatste geldt dat dit alleen zo werkt als je van harte geeft, zonder er iets (bedankjes!) voor terug te verwachten. Want dan wordt het een status ding. En alles wat te maken heeft met status, met jezelf vergelijken met anderen, maakt je al heel snel ongelukkiger. Statuszaken en materiele zaken lijken in dat opzicht op elkaar.

PS.

Ap Dijksterhuis schreef er een boek over: Maakt geld gelukkig?

PS 2

Natuurlijk heb je allereerst geld nodig voor je basisvoorzieningen: een dak boven je hoofd, eten & drinken, gezondheidszorg. Het onderzoek van Dijksterhuis gaat vooral over het geld wat overblijft, na besteding aan deze primaire behoeften.