Werk competenties ofwel werk vaardigheden = de kennis en kunde die je nodig hebt om je vakkennis in je werk in te zetten. Denk aan samenwerken, leidinggeven, slim werken, Time Management, klantgericht werken, commercieel werk, adviesvaardigheden, projecten leiden. In dit blog vind je tips en handvatten over deze onderwerpen.

Wil je graag weten hoe ik je kan helpen met het versterken van je competenties /vaardigheden? Neem dan contact op met mij:

9 september 2020

Maak jij gebruik van de scholingsplicht van je werkgever?

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 kent de wet een scholingsplicht voor werkgevers. Die verplichting houdt in dat een werkgever aan medewerkers scholing moet verschaffen die voor de uitoefening van de functie noodzakelijk is. Daarnaast moet de werkgever ook scholing buiten de eigen functie van de werknemer aanbieden. Zo kan de medewerker ook eenvoudig een andere functie uitoefenen als zijn functie bijvoorbeeld vervalt. Of meegroeien als de functie verandert. Zo blijf je als werknemer duurzaam inzetbaar. En haal je kundig en met plezier werkend, je pensioen.

Vraag dus aan je werkgever welke scholingspotten er in jouw organisatie zijn.

Persoonlijke scholingspot

Heb je een persoonlijke scholingspot? Gebruik 'm elk jaar om je vak, je persoonlijke vaardigheden, je loopbaanvaardigheden bij te houden. En kijk vooral vooruit: wat staat er in mijn rol, in mijn vak te gebeuren en hoe kan ik daar op anticiperen?

Gezamenlijke scholingspot

Soms is het verstandig om de persoonlijke scholingspotten bij elkaar te voegen en met collega's een wat groter leertraject te organiseren. Samen beter worden in je rol als projectleider, adviseur, leidinggevende, klantmanager enzovoorts. Ga daarover in gesprek met leidinggevenden en HR. En laat je helpen door trainers of coaches zoals wij.

Hieronder twee aanvullende artikelen over de scholingsplicht:

1. juridische uitspraken als de werkgever in gebreke blijft.

2. uitleg van de scholingsplicht in Intermediair.


29 april 2020

Competenties die je onder de knie moet hebben

Ik kwam het lijstje vandaag weer tegen. En dan bedoel ik het lijstje uit het rapport 'The future of Jobs Report' van het World Economic Forum. Het lijstje van de 10 belangrijkste competenties voor 2020:

1. complexe problemen oplossen
2. kritisch denken
3. creativiteit
4. mensen & hun werk managen
5. samenwerken en coördinatie met anderen
6. emotionele intelligentie
7. beoordelen en besluiten nemen
8. focus op dienstverlening
9. onderhandelen
10. cognitieve flexibiliteit.

Ik vraag me af hoe dit rijtje van 10 competenties door Corona en de verwachte economische crisis zal veranderen. Wordt cognitieve flexibiliteit veel belangrijker? Komt 'samenwerken op afstand' straks in het rijtje voor? En komt 'zelfsturend werken' in de plaats van 'mensenwerk managen'? Ik ben benieuwd.

Een bijkomende interessante vraag voor ons allemaal is, aan welke competenties we dan vast kunnen en moeten gaan werken zodat we met onze kennis en kunde 'arbeidsmarkt proof' blijven. Anticiperen op wat gaat komen.

En natuurlijk ook de vraag: In welke competenties ben je de afgelopen weken beter geworden? Wat zou je kunnen doen om die competenties verder te versterken en uit te breiden? Wat heb je daar voor nodig?

Zoek je hulp van een ervaren coach en trainer in het ontwikkelen van je competenties? Neem dan contact op met mij via dit mailadres.


Competenties: houding, kennis en kunde

In je werk pas je je vakkennis toe in een rol. Je bent adviseur, projectleider, teamleider, manager, klantmanager, commercieel manager, verkoper en ga zo maar door.

Om je rol goed te kunnen uitvoeren heb je, naast je vakkennis vaardigheden nodig. Die kun je onderscheiden van elkaar:

1. persoonlijke competenties

 • Time Management ook wel Slim Werken of Effectief en Efficient werken genoemd.
 • Assertiviteit ofwel gericht 'ja' en 'nee' tegen taken en mensen durven zeggen.
 • Persoonlijke vitaliteit ofwel goed voor je fysieke en mentale gezondheid zorgen. Je werk en prive in balans houden. Weten wat je belangrijk vindt en daar gestaag (inspanning en ontspanning!) aan werken.
 • Ook zelfkennis en zelfsturing hoort hierbij. Weten wat je drijfveren zijn en waar je kracht ligt. En ook om kunnen gaan met teleurstellingen, doorzettingsvermogen ontwikkelen en weten hoe jij het gemakkelijkst leert zijn onderdelen van deze competentie.
 • Sturing geven aan je loopbaan hoort ook hierbij. Een competentie die de afgelopen 20 jaar steeds belangrijker is geworden. Ook voor 50plus professionals.

2. collegiale competenties

 • Samenwerken is een belangrijke competentie is de huidige manier waarop bedrijven zich organiseren. Samenwerken gebeurt ook steeds meer online, en dat vraagt weer net andere vaardigheden. SMART afspraken maken, afspraak = afspraak... dat soort zaken.
 • Effectief en efficient overleggen, vergaderen en conflicthantering.
 • En ook leidinggeven is een collegiale competentie. Je voert een taak uit die nodig is om een groep mensen in de organisatie laten werken en te laten samenwerken. Je moet kunnen aansturen (afspreken, bespreken, aanspreken), kunnen coachen, conflicten kunnen hanteren, positie durven innemen en kunnen onderhandelen.

3. klantcompetenties

 • Klantgericht denken en doen. Maar wel zonder de belangen van jezelf en het bedrijf waar je werkt uit het oog te verliezen.
 • Een professional moet ook zichzelf kunnen verkopen dus kunnen pitchen en kunnen presenteren.
 • Vanuit je inhoudelijke deskundigheden kunnen verkopen. Wij noemen het vaak: adviserend verkopen.
 • En natuurlijk vanuit je vak en ervaring een klant of collega kunnen adviseren en daarmee helpen om problemen van de klant op te lossen.
 • Tegengestelde belangen kunnen hanteren en kunnen onderhandelen.

Ik werk vanaf 1992 als trainer en coach. In eerste instantie bij het opleidingscentrum van Randstad Uitzendbureau en de laatste 25 jaar in collegiale samenwerking onder de naam 'De Kunst van Anders'. Al die jaren heb ik trainingen gegeven aan adviseurs, projectleiders, teammanagers, afdelingshoofden, commercieel managers, verkopers enzovoorts. Vaak in grote leertrajecten waarin alle bovenstaande vaardigheden aanbod komen. Ik heb dus een heel brede ervaring en kennis. En ben meer een generalist dan een superspecialist in mijn vakgebied. Daar kun jij voor jouw rol in je eigen vakgebied gebruik van maken.

Wil je graag concrete tips en handvatten over een van bovenstaande onderwerpen?

Kijk dan op de site van De Kunst van Anders. Daar vind je tientalle blogs over het verbeteren van competenties voor persoonlijke effectiviteit, collegiale competenties en klantcompetenties.

Wil je meer weten over mijn persoonlijke aanpak als trainer en coach? Neem dan contact op met mij via w.janssen@dekunstvananders.nl of via 0655797832. Ik nodig je van harte uit voor een kennismakingsgesprek. Online per Skype of Zoom of offline met koffie (of thee natuurlijk) en Brabantse appeltaart.